اگر قادر به تهیه سیستم امنیتی نیستید:ذکر راه حل برای شما

بوسیله | ۱۳۹۸-۱۲-۲۹ ۱۲:۴۰:۲۵ +۰۳:۳۰ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۸|سرقت|

اگر قادر به تهیه سیستم امنیتی نیستید:ذکر راه حل برای شما . هر شخصی در زمان خرید، بودجه ای دارد و بر اساس آن برنامه ریزی کرده و خرید می کند اگر فکر می کنید [...]

چگونه از خود در برابر اخاذی محافظت کنیم

بوسیله | ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۴:۱۹ +۰۳:۳۰ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۸|سرقت|

چگونه از خود در برابر اخاذی محافظت کنیم: اخاذی پول بصورت حضوری یا در فضای مجازی یا اینترنت گاها ًاتفاق می افتد. به عنوان مثال برای صاحبان مغازه به منظور آسیب رساندن، به مغازه دار [...]